Varmt välkommen till min hemsida och Ecologica Care AB som bedriver omsorg inom förskola, skola, familjehem och stödboende. Jag erbjuder även kurser i sorgbearbetning, individuellt och grupp, samt stöd och krissamtal.


2017 tog jag beslutet att börja jobba i egen regi  så jag sa upp min fasta tjänst för att starta mitt företag  Det jag ville göra var att tillvarata all kunskap och erfarenhet jag samlat på mig under livet, både yrkesmässigt och privat,det var en hel del kan jag lova.

Valet av namn på företaget var enkelt, jag är en mångsysslare som försöker ta hänsyn till miljön i största möjliga mån och föra detta tänk vidare till nästa generation


Mitt huvudbolag heter A-tun Holding AB som äger Ecologicacare AB.


Jag har även en sidoverksamhet med fastighetsskötsel/förvaltning åt bostadsrätter. Denna verksamhet ger även våra ungdomar möjlighet till praktik och extrajobb.


  / Ewa Sellin Tunliden, stolt ägare av Ecologica Care AB