Social Omsorg

 

SOCIAL OMSORG

 

Jag bedriver ett kvalitativt familjehem och stödboende i liten skala åt olika uppdragsgivare.

Vänligen skicka frågor eller ring mig om ni är intresserade av att veta mer.