Sorgbearbetning

SORGBEARBBETNING

 

Jag har gått utbildningar på svenska institutet för sorgbearbetning och är certifierad sorgbearbetare.

 

Yrkesmässigt har jag utbildning och stor erfarenhet av att arbeta med människor i olika stadier i livet. Privat har jag drabbats av ett flertal smärtsamma förluster under mitt liv. Den i särklass största förlusten var när jag förlorade min son, efter ett flertal år av psykisk ohälsa avslutade han sitt liv endast 28 år ung. Känslan då var: Hur ska jag överhuvudtaget kunna överleva...….

 

Programmet för sorgbearbetning är en kurs i hur man bearbetar och förlöser sin sorg efter dödsfall, separationer och andra förluster. Kursen är utformad för att ge dig kunskap om hur du kan förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet. Sorgbearbetningen hjälper dig att bearbeta och förlösa smärtan och sorgen över dina förluster. Erfarenhet visar att du då försonas med det förflutna och känner frid. Ett annat resultat blir att du får en öppnare relation till dig själv och andra, samt att du får ny energi och livslust

 

Jag erbjuder kurser, individuellt eller i grupp, enligt ett konkret handlingsprogram där du får kunskap i hur du kan bearbeta och förlösa din sorg.

 

Jag erbjuder även individuella samtal som främst riktar sig till dem som mist en nära anhörig i självmord.

Att jag valt att göra den prioriteringen beror på att sex månader efter jag förlorat min son så startade mina samtal med Ludmilla Rosengren, KBT terapeut och läkare, som även hon mist sitt barn i självmord. Att gå i samtalsterapi hos någon som gått igenom samma fruktansvärda trauma var för mig ovärderligt, jag fick ett hopp om att livet inte var slut.

 

Kursbeskrivning grupp

Kurslängd: 8 veckor Omfattning: 8 tillfällen ca. 2,5 timmar samt 1-2 timmar för hemuppgifter per kurstillfälle

Första kurstillfället presenterar vi oss kort för varandra. Därefter går vi igenom kursupplägget, samt delar ut kursmaterial och bok. Avslutningsvis diskuterar vi hur vi kan stödja varandra, samt delar ut en första hemuppgift.

Övriga kurstillfällen har följande upplägg. Inledningsvis sitter vi i en något större grupp. Där går vi igenom dagens tema och besvarar eventuella frågor som kan ha uppstått sedan förra träffen.

 

Därefter delar vi in oss i mindre grupper om 3-5 personer – allt för att ge trygghet och mer tid för individuellt deltagande.

I den lilla gruppens bedrivs det enskilda sorgearbetet, som i sin tur baseras på hemuppgiften. Efter en fikapaus träffas vi åter i den stora gruppen.

Vi går då igenom arbetet i små grupperna och besvarar eventuella frågor. Avslutningsvis ges en ny hemuppgift och vi skiljs åt tills nästa kurstillfälle.

.

 

Kursbeskrivning individuellt

Kurslängd 4-8 veckor Omfattning 8 tillfällen ca. 1 timme samt 1-2 timmar för hemuppgifter per kurstillfälle. I övrigt, se ovan

 

 

 

Intresseanmälan

Sorgebearbetning